Tử vi mau tuat xem chi tiết tử vi tuổi Giáp Tý cho nam về vận niên, tài chính, tình yêu, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới mậu tuất nam 2018

– Mạng: MỘC gặp năm HOẢ là Sanh Xuất: Hao Tài

– Địa chi tuổi TÝ gặp năm DẬU là tương khắc: xấu

– Thiên can tuổi: NHÂM gặp năm ĐINH là: Sanh xuất: Tốn hao tiền

Về phương diện ngoại giao và việc làm

Trong năm tam hợp Hỏa khoa, Hóa lộc, quý bạn có học thức cao, bằng cấp đầy đủ, có chức vụ cùng đại này rất có lợi, tọa cho mình một tài sản cố định trong tương lai.Trên bước đường gian tế và việc làm thường bị cản trở.

Phương diện sức mạnh

Cần phòng dị ứng, ho cảm, yếu phổi.

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Mồng một tết nên xuất hành hướng Đông để nghênh tiếp Quý thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý bạn được tọa cung tiểu vận sanh địa nên rất tốt trên mặt tiền tài nhà cửa cùng công danh sự nghiệp, hơn nữa quý bạn luôn được quý nhân hỗ trợ, trên vấn đề tài chính. Quý bạn bản tính khôn ngoan lanh lợi, đa mưu hữu dũng, cho nên dễ kiếm tiền bạc cho tương lai mai sau.

Về phương diện ngoại giao và việc làm

Quý bạn là người phải nhờ phái nữ để sống và phát đạt vững mạnh, năm nay thành công tốt đẹp trong công ăn việc làm cũng nhờ có bạn gái tận tình ủng hộ trên con đường sự nghiệp. Năm nay quý bạn có cơ hội tốt để mua nhà cửa ruộng vuòn, đầy tài sản cố định cho lương lai không nên bỏ qua việc này.

Các sao lưu chiếu: 1/ Tấu thư, Tang môn.2/ Triệt, Thiếu âm, Tướng, Thiên quan quý nhân, Ân, Cô thần. 3/ Thiên hỷ, Trực phù, Quả nhân, Bệnh phù, Địa võng. Bạch hồ, Tiểu hao. 3/Long trì, Hỷ thần, Hoá quyền, Đường phù, Địa võng,

Quan phù.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Tử phù, Phúc đức, Thiếu dương,Triệt Các sao lưu chiếu: 1/ Tang môn, Phá toái, Phục binh, Thiên mã. 2/Thiếu âm, Thiên hỷ, Thiếu niên vân tinh, Thiên trù, đại hao, Triệt. 3/ Long đức, Tấu thư, Lưu mã, Hóa khoa, Địa võng.

Phương diện tình cảm

Giáp hồng loan và Chư ái tình hội tụ cho nên bạn nào đã có gia đình thì cố tin vui thêm cháu bé ngoan ngoãn bụ bẫm. Còn những bạn chưa có gia thất sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp và tiến đến hôn nhân cho 2 họ uống rượu hồng.

Phương diện sức khoẻ

Bệnh ngoài da, đau nhức lưng. Đầu năm mới nên cầu an, giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 27 lịch âm dùng 12 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chính Đông mà khấn vái “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Mùng 1 tết nên xuất hành hướng Bắc để nghênh tiếp tái thần. Đi từ 0 đến 1 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư trú.

Các sao lưu chiếu: 1/ Phượng các, Giải thần, Bạch hổ, Tiểu hao. 2/ Đào hoa, Nguyệt đức, Thiên quan quý nhân, Tử phù, Phi liêm. 3/ Thiếu dương, Hồng loan, Lưu hà, Thiên không, Cô thần, Phục binh, Tuần.

– Mạng: KIM gặp năm HOẢ là Sinh khắc: Xấu

– Địa chi tuổi THÂN gặp năm DẬU là Khắc xuất: Tốt

– Thiên can tuổi: NHÂM gặp năm ĐINH là: sinh nhập: Thắng lợi

Tháng giêng: Vui xuân có việc làm và có nguồn tài chính lớn.

Tháng hai: Quý nhân cứu giúp hoàn thành công danh sự nghiệp.

Tháng ba: Bản tánh hào hùng thường ra tay cứu giúp người.

Tháng tư : Nhờ lòng nhân ái nên thoát khỏi mọi hoạn nạn tai ách.

Tháng năm: Tiền tài, tình yêu cuộc sóng gia đinh thật hạnh phúc.

Tháng sáu: Cát tình lộc đem lại nguồn tài lộc rất lớn.

Tháng sáu nhuần: Công việc bi bế tắc, tiểu nhân đâm thọc sau lưng.

Tháng bảy: Trong lòng buồn phiền nhưng có quý nhân giúp đỡ.

Tháng tám: Đi phòng kẻo vạn sự đa đoan, đường công danh bể tắc.

Tháng chín : Hao hụt tiền tài nhưng con cái học hành thành tài.

Tháng mười: Ý kiến hay, thường ra tay giúp dỡ người khác.

Tháng mười một: Đắc tiền và công danh sự nghiệp chói lọi.

Tháng chạp: Trong nhà gặp cảnh buồn thương tang tóc.

Chiếu theo sự vận chuyến của Âm – Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm ( 2018 mậu tuất năm 2018- 2018) tiểu vận đóng tại cung: Khảm, Hành Thủy thuộc hướng chánh Bắc. Đối với tuổi Nhâm Tuất là Bại địa: Tốt.

In case you loved this custom short url generator article and you would like to receive more details about short web link for twitter generously visit the web page.

Comments are closed.